Sosyal Sorumluluk

  • Tunçmak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi; yürüttüğü projelerle, tüm toplumun refah
düzeyini eşit olarak geliştirmek ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel açıdan
sürdürülebilirliğini ve sağlamaktır.
  • Uluslararası platformda Türkiye adına değer oluşturabilmenin yolunun yeni nesilleri
eğitmekten geçtiğine inanmaktayız. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ortak Eğitim
Programı çerçevesinde tecrübelerimizi yeni nesiller ile paylaşarak bu amaca hizmet
etmekteyiz.
  • Endüstriyel atıklarımızı ayırarak geri dönüşümde kullanılmasını sağlıyor, bu şekilde çevre
dostu üretim yapıyoruz.
Tunçmak 2020
Tunçmak 2020
Tunçmak 2020