Hep Vardık , Hep Varız

Pazartesi-Cuma

8 am – 6:30 pm

Karaçam Mahallesi Şehit Recep Demir Sokak

No :1, 54700 Geyve/Sakarya


+90 (0264) 275 29 70

insankaynaklari@tuncmak.com.tr

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

     İnsan Kaynakları politikamız, bütün çalışanlarımızın aynı vizyon ve
misyona sahip olması, hedeflerin paylaşımı ve çalışanlarımıza yetki ve
sorumluluk verilmesi esasına dayanır. Şirket temel değerlerine bağlı
kalmak, müşteri odaklı yaklaşım, şeffaf iş anlayışı, çalışanlarımızın
motivasyonu ve Tunçmak’a aidiyetleri vazgeçilmez değerlerimizdir.
Çalışanlarımızın ilişkide oldukları tüm paydaşlar, çalışma arkadaşları ve
yöneticileri ile ilişkilerinde açık, dürüst ve tutarlı olmaları ve insana
saygılı, genel ahlak ve hukuk kurallarına uygun tutum ve davranış
sergilemeleri Tunçmak’ta çalışan her yol arkadaşımızın görevidir.
Tunçmak çalışanı, işi ve davranışları için bireysel olarak veya takım
halinde sorumluluk üstlenir. Tunçmak’ta yaptığı tüm işlerin
sorumluluğunu taşır. İçinde bulunduğu topluma karşı da sorumluluğunun
bilincindedir. Yaşamın ülkede ve çevresinde daha iyiye gitmesi Tunçmak
çalışanı için önemlidir ve buna katkıda bulunur.
Tunçmak, çalışanlarının performanslarının adil ve dikkatlice ölçülmesine,
anlaşılabilir, gerçekçi, ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesine ve
performanslarının bu hedeflere göre değerlendirilmesine dikkat eder.
Tunçmak’ta işyeri çalışma kuralları, 4857 sayılı iş kanunu, iş sözleşmesi,
yürürlükteki kanun, yönetmelik, tüzük vb. ve ayrıca işyeri yönetimi
tarafından yayınlanan veya tebliğ edilen çalışma talimatları,
yönetmelikler, prosedürler ve genelgeler doğrultusunda oluşturulmuştur.
Tunçmak, pozitif ve mutlu insanları istihdam edip, huzurlu bir çalışma
ortamı oluşturmak için, işe alımlarda personel kişiliğini ölçme baremi
olarak “ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK TESTİ”ni uygulamaktadır.
Tunçmak, çalışanlarının katkı sağlayıcı düşünce ve projelerini, uyguladığı
“ÖDÜL SİSTEMİ”yle ödüllendirir ve motivasyonlarına katkı sağlar.
Tunçmak 2020